Edukacja-GIEŁDA - info.bossa.pl
2023.09.24, godz. 16:41
kontakt
PJPMAKRUM
Kwartalne nieskonsolidowane
 2022-09-302022-12-312023-03-312023-06-30
Przychody ze sprzedaży produktów 49 914,00 47 113,00
-5,6%
39 292,00
-16,6%
36 387,00
-7,4%
Zysk (strata) na działalności operacyjnej 6 093,00 3 971,00
-34,8%
2 829,00
-28,8%
1 163,00
-58,9%
Zysk (strata) brutto 4 199,00 5 495,00
30,9%
2 506,00
-54,4%
748,00
-70,2%
Zysk (strata) netto 3 393,00 4 507,00
32,8%
2 007,00
-55,5%
1 144,00
-43,0%
Amortyzacja 1 269,00 1 254,00
-1,2%
1 314,00
4,8%
1 271,00
-3,3%
Aktywa 218 131,00 216 475,00
-0,8%
212 711,00
-1,7%
229 818,00
8,0%
Kapitał własny 102 604,00 107 111,00
4,4%
109 119,00
1,9%
107 211,00
-1,7%
Wartość księgowa na jedną akcję (w PLN) 17,15 17,90
4,4%
18,24
1,9%
17,92
-1,7%
Zysk netto na jedną akcję (w PLN) 0,57 0,75
32,8%
0,34
-55,5%
0,19
-43,0%