Edukacja-GIEŁDA - info.bossa.pl
2023.06.10, godz. 23:21
kontakt
PJPMAKRUM
Półroczne skonsolidowane
 2020-06-302021-06-302022-06-302022-06-30
Przychody ze sprzedaży produktów 173 464,00 122 966,00
-29,1%
262 902,00
113,8%
262 902,00
0,0%
Zysk (strata) na działalności operacyjnej 11 325,00 -1 538,00
---
6 652,00
---
6 652,00
0,0%
Zysk (strata) brutto 10 013,00 -892,00
---
6 519,00
---
6 519,00
0,0%
Zysk (strata) netto 7 808,00 -1 341,00
---
5 668,00
---
5 668,00
0,0%
Amortyzacja 2 237,00 2 457,00
9,8%
3 736,00
52,1%
3 736,00
0,0%
Aktywa 255 383,00 272 597,00
6,7%
363 801,00
33,5%
363 801,00
0,0%
Kapitał własny 112 266,00 116 100,00
3,4%
125 527,00
8,1%
125 527,00
0,0%
Wartość księgowa na jedną akcję (w PLN) 18,76 19,41
3,4%
20,98
8,1%
20,98
0,0%
Zysk netto na jedną akcję (w PLN) 1,30 -0,22
---
0,95
---
0,95
0,0%