Edukacja-GIEŁDA - info.bossa.pl
2023.06.10, godz. 23:11
kontakt
PJPMAKRUM
Półroczne nieskonsolidowane
 2019-06-302020-06-302021-06-302022-06-30
Przychody ze sprzedaży produktów 56 351,00 51 104,00
-9,3%
50 614,00
-1,0%
83 070,00
64,1%
Zysk (strata) na działalności operacyjnej 1 605,00 -447,00
---
-685,00
---
1 343,00
---
Zysk (strata) brutto 1 637,00 -2 049,00
---
1 695,00
---
1 790,00
5,6%
Zysk (strata) netto 1 211,00 -1 768,00
---
1 371,00
---
2 491,00
81,7%
Amortyzacja 1 253,00 1 240,00
-1,0%
1 679,00
35,4%
2 699,00
60,8%
Aktywa 155 401,00 172 899,00
11,3%
195 861,00
13,3%
218 868,00
11,7%
Kapitał własny 92 509,00 93 021,00
0,6%
98 231,00
5,6%
99 211,00
1,0%
Wartość księgowa na jedną akcję (w PLN) 15,46 15,55
0,5%
16,42
5,6%
16,58
1,0%
Zysk netto na jedną akcję (w PLN) 0,20 -0,30
---
0,23
---
0,42
81,7%