Edukacja-GIEŁDA - info.bossa.pl
2023.06.07, godz. 21:47
kontakt
LTGAMES
Półroczne nieskonsolidowane
 2021-06-302022-06-30
Przychody ze sprzedaży produktów 693,00 446,00
-35,6%
Zysk (strata) na działalności operacyjnej -89,00 -321,00
---
Zysk (strata) brutto -84,00 285,00
---
Zysk (strata) netto -84,00 170,00
---
Amortyzacja 28,00 36,00
28,6%
Aktywa 4 455,00 4 485,00
0,7%
Kapitał własny 2 465,00 4 468,00
81,3%
Wartość księgowa na jedną akcję (w PLN) 2,05 3,47
69,1%
Zysk netto na jedną akcję (w PLN) -0,07 0,13
---