Edukacja-GIEŁDA - info.bossa.pl
2023.09.29, godz. 09:34
kontakt
ROOFRENOV
Roczne skonsolidowane
 2021-12-312022-12-31
Przychody ze sprzedaży produktów 64,00 104 853,00
163 732,8%
Zysk (strata) na działalności operacyjnej -1 291,00 7 058,00
---
Zysk (strata) brutto -1 301,00 6 398,00
---
Zysk (strata) netto -1 301,00 4 960,00
---
Amortyzacja 765,00 2 021,00
164,2%
Aktywa 751,00 86 946,00
11 477,4%
Kapitał własny 514,00 67 134,00
12 961,1%
Wartość księgowa na jedną akcję (w PLN) 0,02 2,86
12 900,0%
Zysk netto na jedną akcję (w PLN) -0,06 0,21
---