Edukacja-GIEŁDA - info.bossa.pl
2023.09.30, godz. 21:57
kontakt
ROOFRENOV
Półroczne nieskonsolidowane
 2020-06-302021-06-302022-06-302023-06-30
Przychody ze sprzedaży produktów 9,00 38,00
322,2%
11,00
-71,1%
573,00
5 109,1%
Zysk (strata) na działalności operacyjnej -580,00 -730,00
---
-505,00
---
5,00
---
Zysk (strata) brutto -607,00 -736,00
---
-509,00
---
-1,00
---
Zysk (strata) netto -607,00 -736,00
---
-509,00
---
-4,00
---
Amortyzacja 13,00 372,00
2 761,5%
394,00
5,9%
1,00
-99,7%
Aktywa 1 282,00 1 228,00
-4,2%
457,00
-62,8%
62 716,00
13 623,4%
Kapitał własny 1 170,00 1 080,00
-7,7%
6,00
-99,4%
61 643,00
1 027 283,3%
Wartość księgowa na jedną akcję (w PLN) 0,08 0,05
-40,5%
0,00
---
0,36
---
Zysk netto na jedną akcję (w PLN) -0,04 -0,03
---
-0,02
---
0,00
---