Edukacja-GIEŁDA - info.bossa.pl
2024.03.04, godz. 11:32
kontakt
VIGOPHOTN
Kwartalne nieskonsolidowane
 2023-03-312023-06-302023-09-30
Przychody ze sprzedaży produktów 17 041,00 18 395,00
7,9%
17 204,00
-6,5%
Zysk (strata) na działalności operacyjnej 4 044,00 3 525,00
-12,8%
2 996,00
-15,0%
Zysk (strata) brutto 3 214,00 5 088,00
58,3%
1 271,00
-75,0%
Zysk (strata) netto 2 700,00 4 781,00
77,1%
1 499,00
-68,6%
Amortyzacja 2 832,00 2 925,00
3,3%
3 268,00
11,7%
Aktywa 266 598,00 270 687,00
1,5%
275 665,00
1,8%
Kapitał własny 148 278,00 153 065,00
3,2%
154 564,00
1,0%
Wartość księgowa na jedną akcję (w PLN) 203,40 209,97
3,2%
212,02
1,0%
Zysk netto na jedną akcję (w PLN) 3,70 6,56
77,1%
2,06
-68,6%