Edukacja-GIEŁDA - info.bossa.pl
2023.06.03, godz. 14:09
kontakt
MILISYS
Roczne skonsolidowane
 2021-12-312022-12-31
Przychody ze sprzedaży produktów 0,00 313,00
---
Zysk (strata) na działalności operacyjnej -165,00 82,00
---
Zysk (strata) brutto -180,00 15,00
---
Zysk (strata) netto -180,00 -76,00
---
Amortyzacja 0,00 62,00
---
Aktywa 120,00 1 918,00
1 498,3%
Kapitał własny 120,00 43,00
-64,2%
Wartość księgowa na jedną akcję (w PLN) 0,01 0,00
-63,6%
Zysk netto na jedną akcję (w PLN) -0,02 -0,01
---