Edukacja-GIEŁDA - info.bossa.pl
2023.09.29, godz. 22:50
kontakt
MILISYS
Półroczne nieskonsolidowane
 2020-06-302021-06-302022-06-302023-06-30
Przychody ze sprzedaży produktów 136,00 0,00
---
4,00
---
101,00
2 425,0%
Zysk (strata) na działalności operacyjnej -183,00 -126,00
---
-42,00
---
-248,00
---
Zysk (strata) brutto -77,00 -128,00
---
-42,00
---
-307,00
---
Zysk (strata) netto -77,00 -128,00
---
-42,00
---
-307,00
---
Amortyzacja 1,00 0,00
---
0,00
---
0,00
---
Aktywa 552,00 247,00
-55,3%
672,00
172,1%
3 669,00
446,0%
Kapitał własny 475,00 172,00
-63,8%
78,00
-54,7%
1 652,00
2 017,9%
Wartość księgowa na jedną akcję (w PLN) 0,04 0,02
-62,8%
0,01
-56,3%
0,15
2 042,9%
Zysk netto na jedną akcję (w PLN) -0,01 -0,01
---
-0,00
---
-0,03
---