Edukacja-GIEŁDA - info.bossa.pl
2022.12.01, godz. 17:22
kontakt
NTCAPITAL
Kwartalne nieskonsolidowane
 2021-12-312022-03-312022-06-30
Przychody ze sprzedaży produktów 6 383,00 6,00
-99,9%
5,00
-16,7%
Zysk (strata) na działalności operacyjnej 368,00 -91,00
---
-126,00
---
Zysk (strata) brutto 413,00 -91,00
---
-126,00
---
Zysk (strata) netto 413,00 -91,00
---
-126,00
---
Amortyzacja 8,00 0,00
---
0,00
---
Aktywa 24 287,00 23 899,00
-1,6%
23 802,00
-0,4%
Kapitał własny 15 783,00 15 691,00
-0,6%
15 565,00
-0,8%
Wartość księgowa na jedną akcję (w PLN) 1,09 1,08
-0,5%
1,08
-0,8%
Zysk netto na jedną akcję (w PLN) 0,03 -0,01
---
-0,01
---