Edukacja-GIEŁDA - info.bossa.pl
2024.07.14, godz. 07:13
kontakt
UNIVERSE
Kwartalne nieskonsolidowane
 2023-09-302023-12-312024-03-31
Przychody ze sprzedaży produktów 0,00 0,00
---
0,00
---
Zysk (strata) na działalności operacyjnej -22,00 -34,00
---
-35,00
---
Zysk (strata) brutto 7,00 -6,00
---
-6,00
---
Zysk (strata) netto 7,00 -4,00
---
-6,00
---
Amortyzacja 0,00 0,00
---
0,00
---
Aktywa 4 069,00 4 095,00
0,6%
4 102,00
0,2%
Kapitał własny 4 037,00 4 034,00
-0,1%
4 027,00
-0,2%
Wartość księgowa na jedną akcję (w PLN) 1,76 1,76
-0,1%
1,76
-0,2%
Zysk netto na jedną akcję (w PLN) 0,00 -0,00
---
-0,00
---