Edukacja-GIEŁDA - info.bossa.pl
2023.09.26, godz. 12:06
kontakt
UNIVERSE
Kwartalne nieskonsolidowane
 2022-12-312023-03-312023-06-302023-06-30
Przychody ze sprzedaży produktów 0,00 0,00
---
0,00
---
0,00
---
Zysk (strata) na działalności operacyjnej -24,00 -11,00
---
-30,00
---
-30,00
---
Zysk (strata) brutto -2,00 18,00
---
-1,00
---
-1,00
---
Zysk (strata) netto -5,00 18,00
---
-1,00
---
-1,00
---
Amortyzacja 0,00 0,00
---
0,00
---
0,00
---
Aktywa 4 048,00 4 081,00
0,8%
4 081,00
0,0%
4 081,00
0,0%
Kapitał własny 4 013,00 4 031,00
0,4%
4 030,00
-0,0%
4 030,00
0,0%
Wartość księgowa na jedną akcję (w PLN) 1,75 1,76
0,4%
1,76
0,0%
1,76
0,0%
Zysk netto na jedną akcję (w PLN) -0,00 0,01
---
0,00
---
0,00
---