Edukacja-GIEŁDA - info.bossa.pl
2022.08.13, godz. 07:33
kontakt
FON
Kwartalne nieskonsolidowane
 2021-09-302021-12-312022-03-31
Przychody ze sprzedaży produktów 57,00 63,00
10,5%
139,00
120,6%
Zysk (strata) na działalności operacyjnej 56,00 49,00
-12,5%
135,00
175,5%
Zysk (strata) brutto 49,00 33,00
-32,7%
107,00
224,2%
Zysk (strata) netto 49,00 33,00
-32,7%
107,00
224,2%
Amortyzacja 0,00 0,00
---
0,00
---
Aktywa 9 794,00 9 066,00
-7,4%
9 076,00
0,1%
Kapitał własny 5 996,00 6 049,00
0,9%
6 109,00
1,0%
Wartość księgowa na jedną akcję (w PLN) 11,99 12,10
0,9%
12,22
1,0%
Zysk netto na jedną akcję (w PLN) 0,10 0,07
-32,7%
0,21
224,2%