Edukacja-GIEŁDA - info.bossa.pl
2022.08.17, godz. 19:20
kontakt
GAMESBOX
Kwartalne nieskonsolidowane
 2021-12-312022-03-312022-06-30
Przychody ze sprzedaży produktów 0,00 112,00
---
114,00
1,8%
Zysk (strata) na działalności operacyjnej 0,00 6,00
---
-84,00
---
Zysk (strata) brutto 0,00 6,00
---
-84,00
---
Zysk (strata) netto 0,00 5,00
---
-83,00
---
Amortyzacja 0,00 5,00
---
5,00
0,0%
Aktywa 2 283,00 2 160,00
-5,4%
4 439,00
105,5%
Kapitał własny 2 145,00 2 150,00
0,2%
3 631,00
68,9%
Wartość księgowa na jedną akcję (w PLN) 1,77 1,77
0,3%
2,99
68,8%
Zysk netto na jedną akcję (w PLN) 0,00 0,00
---
-0,07
---