Edukacja-GIEŁDA - info.bossa.pl
2022.08.17, godz. 18:39
kontakt
IFSA
Kwartalne nieskonsolidowane
 2021-09-302021-12-312022-03-31
Przychody ze sprzedaży produktów 22,00 23,00
4,5%
22,00
-4,3%
Zysk (strata) na działalności operacyjnej 20,00 19,00
-5,0%
18,00
-5,3%
Zysk (strata) brutto 20,00 19,00
-5,0%
18,00
-5,3%
Zysk (strata) netto 20,00 19,00
-5,0%
18,00
-5,3%
Amortyzacja 0,00 0,00
---
0,00
---
Aktywa 2 631,00 2 649,00
0,7%
2 660,00
0,4%
Kapitał własny 2 583,00 2 606,00
0,9%
2 614,00
0,3%
Wartość księgowa na jedną akcję (w PLN) 0,08 0,03
-60,0%
0,03
0,0%
Zysk netto na jedną akcję (w PLN) 0,00 0,00
---
0,00
---