Edukacja-GIEŁDA - info.bossa.pl
2024.03.01, godz. 23:02
kontakt
SHEEPYARD
Kwartalne nieskonsolidowane
 2023-03-312023-06-302023-09-30
Przychody ze sprzedaży produktów 925,00 1 130,00
22,2%
9,00
-99,2%
Zysk (strata) na działalności operacyjnej -6 465,00 -6 266,00
---
-7 438,00
---
Zysk (strata) brutto -6 358,00 -6 266,00
---
-7 438,00
---
Zysk (strata) netto -6 358,00 -6 266,00
---
-7 438,00
---
Amortyzacja 7 034,00 7 034,00
0,0%
7 034,00
0,0%
Aktywa 123 179,00 116 288,00
-5,6%
109 538,00
-5,8%
Kapitał własny 113 179,00 106 913,00
-5,5%
99 475,00
-7,0%
Wartość księgowa na jedną akcję (w PLN) 4,40 4,16
-5,5%
3,87
-6,9%
Zysk netto na jedną akcję (w PLN) -0,25 -0,24
---
-0,29
---