Edukacja-GIEŁDA - info.bossa.pl
2022.08.17, godz. 19:36
kontakt
SHEEPYARD
Kwartalne nieskonsolidowane
 2021-09-302021-12-312022-03-312022-06-30
Przychody ze sprzedaży produktów 0,00 0,00
---
0,00
---
3 294,00
---
Zysk (strata) na działalności operacyjnej -32,00 -32,00
---
-28,00
---
121,00
---
Zysk (strata) brutto -32,00 -32,00
---
-28,00
---
128,00
---
Zysk (strata) netto -32,00 -32,00
---
-28,00
---
128,00
---
Amortyzacja 0,00 0,00
---
0,00
---
23,00
---
Aktywa 30,00 20,00
-33,3%
27,00
35,0%
155 062,00
574 203,7%
Kapitał własny -120,00 -176,00
---
-205,00
---
144 791,00
---
Wartość księgowa na jedną akcję (w PLN) -0,06 -0,08
---
-0,10
---
5,64
---
Zysk netto na jedną akcję (w PLN) -0,02 -0,02
---
-0,01
---
0,00
---