Edukacja-GIEŁDA - info.bossa.pl
2024.07.22, godz. 12:44
kontakt
GRUPAMZ
Roczne skonsolidowane
 2020-12-31
Przychody ze sprzedaży produktów 326,00
Zysk (strata) na działalności operacyjnej -3 710,00
Zysk (strata) brutto -3 782,00
Zysk (strata) netto -3 712,00
Amortyzacja 32,00
Aktywa 3 943,00
Kapitał własny 394,00
Wartość księgowa na jedną akcję (w PLN) 0,05
Zysk netto na jedną akcję (w PLN) -0,48