Edukacja-GIEŁDA - info.bossa.pl
2024.07.24, godz. 22:55
kontakt
GRUPAMZ
Roczne nieskonsolidowane
 2020-12-312021-12-312022-12-312023-12-31
Przychody ze sprzedaży produktów 313,00 104,00
-66,8%
2,00
-98,1%
2,00
0,0%
Zysk (strata) na działalności operacyjnej -3 265,00 -2 286,00
---
-1 043,00
---
-396,00
---
Zysk (strata) brutto -3 311,00 -2 364,00
---
-1 060,00
---
-488,00
---
Zysk (strata) netto -3 311,00 -2 364,00
---
-1 060,00
---
-488,00
---
Amortyzacja 12,00 3,00
-75,0%
0,00
---
0,00
---
Aktywa 3 347,00 151,00
-95,5%
4 733,00
3 034,4%
4 597,00
-2,9%
Kapitał własny 353,00 3,00
-99,2%
3 934,00
131 033,3%
3 446,00
-12,4%
Wartość księgowa na jedną akcję (w PLN) 0,05 0,00
---
0,12
---
0,10
-12,5%
Zysk netto na jedną akcję (w PLN) -0,43 -0,21
---
-0,03
---
-0,02
---