Edukacja-GIEŁDA - info.bossa.pl
2024.07.20, godz. 17:48
kontakt
GRUPAMZ
Półroczne nieskonsolidowane
 2021-06-302022-06-302023-06-30
Przychody ze sprzedaży produktów 103,00 0,00
---
2,00
---
Zysk (strata) na działalności operacyjnej -1 680,00 -488,00
---
-211,00
---
Zysk (strata) brutto -1 707,00 -488,00
---
-252,00
---
Zysk (strata) netto -1 707,00 -488,00
---
-252,00
---
Amortyzacja 3,00 0,00
---
0,00
---
Aktywa 1 037,00 176,00
-83,0%
4 611,00
2 519,9%
Kapitał własny 317,00 15,00
-95,3%
3 682,00
24 446,7%
Wartość księgowa na jedną akcję (w PLN) 0,03 0,00
-96,6%
0,11
11 100,0%
Zysk netto na jedną akcję (w PLN) -0,16 -0,04
---
-0,01
---