Edukacja-GIEŁDA - info.bossa.pl
2024.05.21, godz. 00:44
kontakt
SAULETECH
Kwartalne nieskonsolidowane
 2023-06-302023-09-302023-12-312024-03-31
Przychody ze sprzedaży produktów 0,00 0,00
---
0,00
---
0,00
---
Zysk (strata) na działalności operacyjnej -35,00 -130,00
---
-49,00
---
-66,00
---
Zysk (strata) brutto -37,00 -136,00
---
-82,00
---
-104,00
---
Zysk (strata) netto -37,00 -135,00
---
-76,00
---
-102,00
---
Amortyzacja 0,00 0,00
---
0,00
---
0,00
---
Aktywa 748 735,00 755 921,00
1,0%
762 282,00
0,8%
762 716,00
0,1%
Kapitał własny 745 820,00 745 684,00
-0,0%
745 608,00
-0,0%
745 506,00
-0,0%
Wartość księgowa na jedną akcję (w PLN) 9,00 9,00
-0,0%
9,00
-0,0%
9,00
-0,0%
Zysk netto na jedną akcję (w PLN) 0,00 -0,00
---
-0,00
---
-0,00
---