Edukacja-GIEŁDA - info.bossa.pl
2023.02.06, godz. 21:21
kontakt
ONE2TRIBE
Roczne nieskonsolidowane
 2019-12-312020-12-312021-12-31
Przychody ze sprzedaży produktów 1 724,00 210,00
-87,8%
67,00
-68,1%
Zysk (strata) na działalności operacyjnej -1 793,00 -919,00
---
-1 809,00
---
Zysk (strata) brutto -1 736,00 -882,00
---
-1 812,00
---
Zysk (strata) netto -1 703,00 -883,00
---
-1 812,00
---
Amortyzacja 246,00 2,00
-99,2%
258,00
12 800,0%
Aktywa 1 509,00 2 769,00
83,5%
574,00
-79,3%
Kapitał własny 577,00 1 924,00
233,4%
113,00
-94,1%
Wartość księgowa na jedną akcję (w PLN) 0,14 0,20
38,2%
0,01
-94,0%
Zysk netto na jedną akcję (w PLN) -0,43 -0,09
---
-0,19
---