Edukacja-GIEŁDA - info.bossa.pl
2023.02.02, godz. 23:20
kontakt
ONE2TRIBE
Kwartalne skonsolidowane
 2022-06-302022-09-30
Przychody ze sprzedaży produktów 2 193,00 3 516,00
60,3%
Zysk (strata) na działalności operacyjnej -731,00 384,00
---
Zysk (strata) brutto -867,00 280,00
---
Zysk (strata) netto -867,00 280,00
---
Amortyzacja 398,00 398,00
0,0%
Aktywa 33 983,00 32 828,00
-3,4%
Kapitał własny 22 700,00 22 980,00
1,2%
Wartość księgowa na jedną akcję (w PLN) 0,41 0,42
1,2%
Zysk netto na jedną akcję (w PLN) -0,02 0,00
---