Edukacja-GIEŁDA - info.bossa.pl
2023.01.29, godz. 06:26
kontakt
ONE2TRIBE
Półroczne nieskonsolidowane
 2019-06-302020-06-302021-06-302022-06-30
Przychody ze sprzedaży produktów 1 549,00 27,00
-98,3%
66,00
144,4%
2 235,00
3 286,4%
Zysk (strata) na działalności operacyjnej -27,00 -115,00
---
-373,00
---
-233,00
---
Zysk (strata) brutto -53,00 -84,00
---
-373,00
---
-346,00
---
Zysk (strata) netto -53,00 -84,00
---
-373,00
---
-346,00
---
Amortyzacja 108,00 0,00
---
129,00
---
216,00
67,4%
Aktywa 3 356,00 1 414,00
-57,9%
2 043,00
44,5%
35 747,00
1 649,7%
Kapitał własny 2 227,00 493,00
-77,9%
1 578,00
220,1%
24 393,00
1 445,8%
Wartość księgowa na jedną akcję (w PLN) 0,56 0,12
-77,9%
0,16
32,5%
0,44
171,2%
Zysk netto na jedną akcję (w PLN) -0,01 -0,02
---
-0,04
---
-0,01
---