Edukacja-GIEŁDA - info.bossa.pl
2023.12.10, godz. 11:11
kontakt
ONE2TRIBE
Kwartalne nieskonsolidowane
 2022-12-312023-03-312023-06-302023-09-30
Przychody ze sprzedaży produktów 3 516,00 3 258,00
-7,3%
3 238,00
-0,6%
2 960,00
-8,6%
Zysk (strata) na działalności operacyjnej 468,00 131,00
-72,0%
194,00
48,1%
89,00
-54,1%
Zysk (strata) brutto 324,00 62,00
-80,9%
16,00
-74,2%
16,00
0,0%
Zysk (strata) netto 221,00 62,00
-71,9%
16,00
-74,2%
16,00
0,0%
Amortyzacja 216,00 420,00
94,4%
419,00
-0,2%
1 259,00
200,5%
Aktywa 34 856,00 34 764,00
-0,3%
34 344,00
-1,2%
34 451,00
0,3%
Kapitał własny 24 812,00 24 875,00
0,3%
24 891,00
0,1%
24 907,00
0,1%
Wartość księgowa na jedną akcję (w PLN) 0,45 0,45
0,2%
0,45
0,2%
0,45
0,0%
Zysk netto na jedną akcję (w PLN) 0,00 0,00
-75,0%
0,00
---
0,00
---