Edukacja-GIEŁDA - info.bossa.pl
2022.12.01, godz. 23:58
kontakt
ONE2TRIBE
Kwartalne nieskonsolidowane
 2021-12-312022-03-312022-06-302022-09-30
Przychody ze sprzedaży produktów 0,00 0,00
---
2 235,00
---
3 611,00
61,6%
Zysk (strata) na działalności operacyjnej -1 266,00 -40,00
---
-193,00
---
824,00
---
Zysk (strata) brutto -1 260,00 -42,00
---
-305,00
---
741,00
---
Zysk (strata) netto -1 259,00 -42,00
---
-305,00
---
741,00
---
Amortyzacja 64,00 0,00
---
216,00
---
216,00
0,0%
Aktywa 574,00 558,00
-2,8%
35 747,00
6 306,3%
35 228,00
-1,5%
Kapitał własny 113,00 147,00
30,1%
24 393,00
16 493,9%
25 135,00
3,0%
Wartość księgowa na jedną akcję (w PLN) 0,01 0,02
25,0%
0,44
2 846,7%
0,46
2,9%
Zysk netto na jedną akcję (w PLN) -0,13 -0,00
---
-0,01
---
0,01
---