Edukacja-GIEŁDA - info.bossa.pl
2023.03.30, godz. 08:07
kontakt
CARLSON
Roczne nieskonsolidowane
 2019-12-312020-12-312021-12-312022-12-31
Przychody ze sprzedaży produktów 429,00 2 023,00
371,6%
571,00
-71,8%
916,00
60,4%
Zysk (strata) na działalności operacyjnej 709,00 -4 399,00
---
265,00
---
41,00
-84,5%
Zysk (strata) brutto 583,00 -4 392,00
---
4 421,00
---
128,00
-97,1%
Zysk (strata) netto 97,00 -4 416,00
---
4 392,00
---
128,00
-97,1%
Amortyzacja 126,00 125,00
-0,8%
0,00
---
0,00
---
Aktywa 8 284,00 15 550,00
87,7%
30 958,00
99,1%
32 675,00
5,5%
Kapitał własny 7 080,00 13 608,00
92,2%
28 787,00
111,5%
28 958,00
0,6%
Wartość księgowa na jedną akcję (w PLN) 0,54 0,52
-3,5%
0,76
46,7%
3,64
378,9%
Zysk netto na jedną akcję (w PLN) 0,01 -0,17
---
0,12
---
0,02
-86,2%