Edukacja-GIEŁDA - info.bossa.pl
2023.03.26, godz. 07:15
kontakt
CARLSON
Półroczne nieskonsolidowane
 2019-06-302020-06-302021-06-302022-06-30
Przychody ze sprzedaży produktów 429,00 431,00
0,5%
294,00
-31,8%
391,00
33,0%
Zysk (strata) na działalności operacyjnej 276,00 172,00
-37,7%
102,00
-40,7%
-59,00
---
Zysk (strata) brutto 180,00 170,00
-5,6%
263,00
54,7%
33,00
-87,5%
Zysk (strata) netto 180,00 170,00
-5,6%
263,00
54,7%
33,00
-87,5%
Amortyzacja 0,00 0,00
---
0,00
---
0,00
---
Aktywa 2 872,00 8 652,00
201,3%
20 167,00
133,1%
30 924,00
53,3%
Kapitał własny -600,00 7 735,00
---
13 934,00
80,1%
28 863,00
107,1%
Wartość księgowa na jedną akcję (w PLN) -0,05 0,59
---
0,44
-25,8%
3,63
734,0%
Zysk netto na jedną akcję (w PLN) 0,01 0,01
-7,1%
0,01
-38,5%
0,00
-50,0%