Edukacja-GIEŁDA - info.bossa.pl
2023.02.09, godz. 00:21
kontakt
DIGITANET
Roczne skonsolidowane
 2019-12-312020-12-312021-12-312021-12-31
Przychody ze sprzedaży produktów 58 840,00 26 264,00
-55,4%
35 316,00
34,5%
35 316,00
0,0%
Zysk (strata) na działalności operacyjnej -2 521,00 1 582,00
---
11 159,00
605,4%
11 159,00
0,0%
Zysk (strata) brutto -15 965,00 -716,00
---
11 090,00
---
11 090,00
0,0%
Zysk (strata) netto -13 109,00 -3 766,00
---
8 095,00
---
8 095,00
0,0%
Amortyzacja 5 535,00 7 307,00
32,0%
7 623,00
4,3%
7 623,00
0,0%
Aktywa 73 845,00 63 277,00
-14,3%
62 792,00
-0,8%
62 792,00
0,0%
Kapitał własny 27 673,00 24 136,00
-12,8%
30 254,00
25,3%
30 254,00
0,0%
Wartość księgowa na jedną akcję (w PLN) 6,53 5,69
-12,8%
7,14
25,3%
7,14
0,0%
Zysk netto na jedną akcję (w PLN) -3,09 -0,89
---
1,91
---
1,91
0,0%