Edukacja-GIEŁDA - info.bossa.pl
2024.05.19, godz. 06:05
kontakt
DIGITANET
Roczne nieskonsolidowane
 2021-12-312021-12-312022-12-312023-12-31
Przychody ze sprzedaży produktów 1 925,00 1 925,00
0,0%
11 707,00
508,2%
12 712,00
8,6%
Zysk (strata) na działalności operacyjnej -517,00 -517,00
---
7 740,00
---
9 084,00
17,4%
Zysk (strata) brutto -2 187,00 -2 187,00
---
7 657,00
---
16 091,00
110,1%
Zysk (strata) netto -1 181,00 -1 181,00
---
7 546,00
---
14 521,00
92,4%
Amortyzacja 319,00 319,00
0,0%
848,00
165,8%
252,00
-70,3%
Aktywa 24 466,00 24 466,00
0,0%
33 565,00
37,2%
47 380,00
41,2%
Kapitał własny 20 736,00 20 736,00
0,0%
28 282,00
36,4%
39 762,00
40,6%
Wartość księgowa na jedną akcję (w PLN) 4,89 4,89
0,0%
6,67
36,4%
9,38
40,6%
Zysk netto na jedną akcję (w PLN) -0,28 -0,28
---
1,78
---
3,43
92,5%