Edukacja-GIEŁDA - info.bossa.pl
2023.01.27, godz. 07:55
kontakt
DIGITANET
Kwartalne skonsolidowane
 2022-03-312022-03-312022-06-302022-09-30
Przychody ze sprzedaży produktów 8 669,00 8 669,00
0,0%
12 418,00
43,2%
13 151,00
5,9%
Zysk (strata) na działalności operacyjnej 2 093,00 2 093,00
0,0%
4 295,00
105,2%
3 987,00
-7,2%
Zysk (strata) brutto 1 671,00 1 671,00
0,0%
3 779,00
126,2%
3 401,00
-10,0%
Zysk (strata) netto 852,00 852,00
0,0%
2 254,00
164,6%
1 937,00
-14,1%
Amortyzacja 2 068,00 2 068,00
0,0%
2 136,00
3,3%
2 366,00
10,8%
Aktywa 62 494,00 62 494,00
0,0%
64 145,00
2,6%
71 459,00
11,4%
Kapitał własny 31 106,00 31 106,00
0,0%
33 360,00
7,2%
35 297,00
5,8%
Wartość księgowa na jedną akcję (w PLN) 7,34 7,34
0,0%
7,87
7,2%
8,33
5,8%
Zysk netto na jedną akcję (w PLN) 0,20 0,20
0,0%
0,53
164,7%
0,46
-14,1%