Edukacja-GIEŁDA - info.bossa.pl
2024.04.20, godz. 17:50
kontakt
DIGITANET
Kwartalne skonsolidowane
 2023-06-302023-09-30
Przychody ze sprzedaży produktów 14 806,00 16 890,00
14,1%
Zysk (strata) na działalności operacyjnej 5 883,00 8 036,00
36,6%
Zysk (strata) brutto 6 217,00 15 093,00
142,8%
Zysk (strata) netto 4 528,00 10 822,00
139,0%
Amortyzacja 2 666,00 2 621,00
-1,7%
Aktywa 79 878,00 94 059,00
17,8%
Kapitał własny 41 437,00 52 260,00
26,1%
Wartość księgowa na jedną akcję (w PLN) 9,78 12,33
26,1%
Zysk netto na jedną akcję (w PLN) 1,07 2,55
139,0%