Edukacja-GIEŁDA - info.bossa.pl
2024.05.21, godz. 11:57
kontakt
DIGITANET
Półroczne nieskonsolidowane
 2021-06-302022-06-302022-06-302023-06-30
Przychody ze sprzedaży produktów 1 590,00 10 693,00
572,5%
10 693,00
0,0%
11 689,00
9,3%
Zysk (strata) na działalności operacyjnej 665,00 8 870,00
1 233,8%
8 870,00
0,0%
9 933,00
12,0%
Zysk (strata) brutto -232,00 8 715,00
---
8 715,00
0,0%
10 262,00
17,8%
Zysk (strata) netto 769,00 8 629,00
1 022,1%
8 629,00
0,0%
10 419,00
20,7%
Amortyzacja 110,00 423,00
284,5%
423,00
0,0%
122,00
-71,2%
Aktywa 24 439,00 30 796,00
26,0%
30 796,00
0,0%
39 550,00
28,4%
Kapitał własny 22 685,00 29 365,00
29,4%
29 365,00
0,0%
35 660,00
21,4%
Wartość księgowa na jedną akcję (w PLN) 5,35 6,93
29,4%
6,93
0,0%
8,41
21,4%
Zysk netto na jedną akcję (w PLN) 0,18 2,04
1 024,9%
2,04
0,0%
2,46
20,7%