Edukacja-GIEŁDA - info.bossa.pl
2024.02.24, godz. 19:34
kontakt
DIGITANET
Kwartalne nieskonsolidowane
 2023-03-312023-06-302023-09-30
Przychody ze sprzedaży produktów 1 091,00 10 598,00
871,4%
449,00
-95,8%
Zysk (strata) na działalności operacyjnej 228,00 9 705,00
4 156,6%
-380,00
---
Zysk (strata) brutto 237,00 10 026,00
4 130,4%
7 186,00
-28,3%
Zysk (strata) netto 157,00 10 262,00
6 436,3%
5 551,00
-45,9%
Amortyzacja 61,00 61,00
0,0%
61,00
0,0%
Aktywa 33 628,00 39 550,00
17,6%
42 011,00
6,2%
Kapitał własny 28 439,00 35 660,00
25,4%
41 211,00
15,6%
Wartość księgowa na jedną akcję (w PLN) 6,71 8,41
25,4%
9,72
15,6%
Zysk netto na jedną akcję (w PLN) 0,04 2,42
6 443,2%
1,31
-45,9%