Edukacja-GIEŁDA - info.bossa.pl
2022.12.01, godz. 23:26
kontakt
DIGITANET
Kwartalne nieskonsolidowane
 2022-03-312022-03-312022-06-302022-06-30
Przychody ze sprzedaży produktów 451,00 451,00
0,0%
10 243,00
2 171,2%
10 243,00
0,0%
Zysk (strata) na działalności operacyjnej -352,00 -352,00
---
9 221,00
---
9 221,00
0,0%
Zysk (strata) brutto -378,00 -378,00
---
9 093,00
---
9 093,00
0,0%
Zysk (strata) netto -411,00 -411,00
---
9 041,00
---
9 041,00
0,0%
Amortyzacja 208,00 208,00
0,0%
215,00
3,4%
215,00
0,0%
Aktywa 23 873,00 23 873,00
0,0%
30 796,00
29,0%
30 796,00
0,0%
Kapitał własny 20 324,00 20 324,00
0,0%
29 365,00
44,5%
29 365,00
0,0%
Wartość księgowa na jedną akcję (w PLN) 4,80 4,80
0,0%
6,93
44,5%
6,93
0,0%
Zysk netto na jedną akcję (w PLN) -0,10 -0,10
---
2,13
---
2,13
0,0%