Edukacja-GIEŁDA - info.bossa.pl
2022.08.17, godz. 18:13
kontakt
MOLIERA2
Kwartalne nieskonsolidowane
 2021-09-302021-12-312022-03-312022-06-30
Przychody ze sprzedaży produktów 141,00 55,00
-61,0%
0,00
---
30 832,00
---
Zysk (strata) na działalności operacyjnej -69,00 -397,00
---
-372,00
---
204,00
---
Zysk (strata) brutto 525,00 -346,00
---
-266,00
---
8,00
---
Zysk (strata) netto 525,00 -346,00
---
-266,00
---
8,00
---
Amortyzacja 0,00 0,00
---
0,00
---
297,00
---
Aktywa 124 357,00 129 875,00
4,4%
138 719,00
6,8%
82 066,00
-40,8%
Kapitał własny 115 925,00 126 569,00
9,2%
135 410,00
7,0%
37 424,00
-72,4%
Wartość księgowa na jedną akcję (w PLN) 0,38 0,36
-4,0%
0,36
-1,4%
0,10
-72,4%
Zysk netto na jedną akcję (w PLN) 0,00 -0,00
---
-0,00
---
0,00
---