Edukacja-GIEŁDA - info.bossa.pl
2023.03.27, godz. 02:44
kontakt
BEEIN
Roczne nieskonsolidowane
 2020-12-312021-12-312022-12-31
Przychody ze sprzedaży produktów 5 802,00 17 467,00
201,1%
32 347,00
85,2%
Zysk (strata) na działalności operacyjnej 328,00 1 553,00
373,5%
3 289,00
111,8%
Zysk (strata) brutto 310,00 1 477,00
376,5%
3 133,00
112,1%
Zysk (strata) netto 284,00 1 184,00
316,9%
2 600,00
119,6%
Amortyzacja 1,00 3,00
200,0%
16,00
433,3%
Aktywa 5 820,00 7 015,00
20,5%
12 714,00
81,2%
Kapitał własny 4 365,00 5 549,00
27,1%
7 924,00
42,8%
Wartość księgowa na jedną akcję (w PLN) 3,76 4,78
27,1%
6,83
42,8%
Zysk netto na jedną akcję (w PLN) 0,24 1,02
316,7%
2,24
119,5%