Edukacja-GIEŁDA - info.bossa.pl
2023.03.20, godz. 13:51
kontakt
BEEIN
Półroczne nieskonsolidowane
 2021-06-302022-06-30
Przychody ze sprzedaży produktów 7 985,00 10 821,00
35,5%
Zysk (strata) na działalności operacyjnej 557,00 1 228,00
120,5%
Zysk (strata) brutto 509,00 1 120,00
120,0%
Zysk (strata) netto 427,00 900,00
110,8%
Amortyzacja 2,00 5,00
150,0%
Aktywa 8 245,00 11 634,00
41,1%
Kapitał własny 4 791,00 6 223,00
29,9%
Wartość księgowa na jedną akcję (w PLN) 4,13 5,36
29,9%
Zysk netto na jedną akcję (w PLN) 0,37 0,78
110,9%