Edukacja-GIEŁDA - info.bossa.pl
2023.12.06, godz. 21:43
kontakt
BEEIN
Kwartalne nieskonsolidowane
 2022-12-312023-03-312023-06-302023-09-30
Przychody ze sprzedaży produktów 9 584,00 10 228,00
6,7%
17 228,00
68,4%
13 353,00
-22,5%
Zysk (strata) na działalności operacyjnej 258,00 226,00
-12,4%
1 211,00
435,8%
-655,00
---
Zysk (strata) brutto 255,00 93,00
-63,5%
1 014,00
990,3%
-640,00
---
Zysk (strata) netto 156,00 42,00
-73,1%
838,00
1 895,2%
-592,00
---
Amortyzacja 8,00 5,00
-37,5%
3,00
-40,0%
13,00
333,3%
Aktywa 14 453,00 18 342,00
26,9%
17 145,00
-6,5%
15 343,00
-10,5%
Kapitał własny 7 767,00 7 809,00
0,5%
8 647,00
10,7%
8 055,00
-6,8%
Wartość księgowa na jedną akcję (w PLN) 6,70 6,73
0,6%
7,45
10,7%
6,94
-6,8%
Zysk netto na jedną akcję (w PLN) 0,14 0,04
-73,3%
0,72
1 908,3%
-0,51
---