Edukacja-GIEŁDA - info.bossa.pl
2024.04.16, godz. 04:38
kontakt
MOLECURE
Roczne skonsolidowane
 2020-12-312021-12-312022-12-312023-12-31
Przychody ze sprzedaży produktów 124 910,00 1 168,00
-99,1%
1 613,00
38,1%
1 309,00
-18,8%
Zysk (strata) na działalności operacyjnej 73 704,00 -13 764,00
---
-16 987,00
---
-22 104,00
---
Zysk (strata) brutto 73 654,00 -13 636,00
---
-15 264,00
---
-18 308,00
---
Zysk (strata) netto 64 275,00 -13 636,00
---
-15 264,00
---
-18 308,00
---
Amortyzacja 218,00 300,00
37,6%
1 313,00
337,7%
1 848,00
40,7%
Aktywa 153 500,00 151 591,00
-1,2%
138 061,00
-8,9%
168 577,00
22,1%
Kapitał własny 143 405,00 141 144,00
-1,6%
126 448,00
-10,4%
157 233,00
24,3%
Wartość księgowa na jedną akcję (w PLN) 10,82 10,12
-6,5%
9,01
-10,9%
9,34
3,6%
Zysk netto na jedną akcję (w PLN) 5,00 -0,98
---
-1,09
---
-1,09
---