Edukacja-GIEŁDA - info.bossa.pl
2022.07.07, godz. 09:28
kontakt
SDSOPTIC
Kwartalne nieskonsolidowane
 2021-12-312022-03-31
Przychody ze sprzedaży produktów 109,00 0,00
---
Zysk (strata) na działalności operacyjnej -410,00 -417,00
---
Zysk (strata) brutto -414,00 -434,00
---
Zysk (strata) netto -414,00 -434,00
---
Amortyzacja 28,00 42,00
50,0%
Aktywa 10 322,00 9 957,00
-3,5%
Kapitał własny 9 887,00 9 726,00
-1,6%
Wartość księgowa na jedną akcję (w PLN) 1,86 1,83
-1,6%
Zysk netto na jedną akcję (w PLN) -0,08 -0,08
---