Edukacja-GIEŁDA - info.bossa.pl
2022.08.17, godz. 19:03
kontakt
ICECODE
Kwartalne nieskonsolidowane
 2021-09-302021-12-312022-03-31
Przychody ze sprzedaży produktów 0,00 0,00
---
276,00
---
Zysk (strata) na działalności operacyjnej -18,00 -47,00
---
-620,00
---
Zysk (strata) brutto -17,00 -47,00
---
-609,00
---
Zysk (strata) netto -17,00 -37,00
---
-609,00
---
Amortyzacja 0,00 0,00
---
69,00
---
Aktywa 502,00 474,00
-5,6%
19 891,00
4 096,4%
Kapitał własny 500,00 463,00
-7,4%
18 153,00
3 820,7%
Wartość księgowa na jedną akcję (w PLN) 0,04 0,04
-7,7%
0,14
297,2%
Zysk netto na jedną akcję (w PLN) -0,00 -0,00
---
-0,00
---