Edukacja-GIEŁDA - info.bossa.pl
2023.01.29, godz. 14:22
kontakt
HUUUGE
Roczne skonsolidowane
 2019-12-312020-12-312021-12-31
Przychody ze sprzedaży produktów 259 391,00 332 721,00
28,3%
373 739,00
12,3%
Zysk (strata) na działalności operacyjnej 14 211,00 50 184,00
253,1%
44 577,00
-11,2%
Zysk (strata) brutto 8 853,00 -76 244,00
---
-1 001,00
---
Zysk (strata) netto 4 270,00 -82 604,00
---
-9 681,00
---
Amortyzacja 2 029,00 3 330,00
64,1%
8 020,00
140,8%
Aktywa 53 115,00 141 832,00
167,0%
299 946,00
111,5%
Kapitał własny -19 826,00 -96 008,00
---
226 099,00
---
Wartość księgowa na jedną akcję (w PLN) -0,27 -1,32
---
2,68
---
Zysk netto na jedną akcję (w PLN) 0,06 -1,13
---
-0,12
---