Edukacja-GIEŁDA - info.bossa.pl
2022.11.30, godz. 20:29
kontakt
HUUUGE
Kwartalne nieskonsolidowane
 2021-12-312022-03-312022-06-302022-09-30
Przychody ze sprzedaży produktów 951,00 664,00
-30,2%
682,00
2,7%
775,00
13,6%
Zysk (strata) na działalności operacyjnej -408,00 -1 171,00
---
-922,00
---
-3 587,00
---
Zysk (strata) brutto -403,00 -1 196,00
---
-1 026,00
---
-3 384,00
---
Zysk (strata) netto -476,00 -1 196,00
---
-1 459,00
---
-3 542,00
---
Amortyzacja 25,00 21,00
-16,0%
31,00
47,6%
25,00
-19,4%
Aktywa 137 916,00 140 719,00
2,0%
123 261,00
-12,4%
118 570,00
-3,8%
Kapitał własny 134 869,00 136 029,00
0,9%
119 262,00
-12,3%
113 084,00
-5,2%
Wartość księgowa na jedną akcję (w PLN) 1,60 1,62
0,9%
1,42
-12,3%
1,34
-5,2%
Zysk netto na jedną akcję (w PLN) -0,01 -0,01
---
-0,02
---
-0,04
---