Edukacja-GIEŁDA - info.bossa.pl
2023.09.26, godz. 23:33
kontakt
HUUUGE
Kwartalne nieskonsolidowane
 2022-09-302022-12-312023-03-312023-06-30
Przychody ze sprzedaży produktów 775,00 801,00
3,4%
871,00
8,7%
197,00
-77,4%
Zysk (strata) na działalności operacyjnej -3 587,00 -1 813,00
---
-1 953,00
---
-1 160,00
---
Zysk (strata) brutto -3 384,00 -1 277,00
---
93 361,00
---
13,00
-100,0%
Zysk (strata) netto -3 542,00 -1 515,00
---
93 435,00
---
-1 265,00
---
Amortyzacja 25,00 26,00
4,0%
28,00
7,7%
24,00
-14,3%
Aktywa 118 570,00 116 886,00
-1,4%
211 307,00
80,8%
208 399,00
-1,4%
Kapitał własny 113 084,00 112 688,00
-0,4%
206 327,00
83,1%
205 096,00
-0,6%
Wartość księgowa na jedną akcję (w PLN) 1,34 1,34
-0,3%
2,45
83,0%
2,43
-0,6%
Zysk netto na jedną akcję (w PLN) -0,04 -0,02
---
1,11
---
-0,02
---