Edukacja-GIEŁDA - info.bossa.pl
2022.11.30, godz. 21:28
kontakt
EKOOZE
Kwartalne nieskonsolidowane
 2021-12-312022-03-312022-06-302022-09-30
Przychody ze sprzedaży produktów 7,00 7,00
0,0%
7,00
0,0%
300,00
4 185,7%
Zysk (strata) na działalności operacyjnej -22,00 -11,00
---
-137,00
---
-23,00
---
Zysk (strata) brutto -22,00 -11,00
---
96,00
---
167,00
74,0%
Zysk (strata) netto -22,00 -11,00
---
96,00
---
167,00
74,0%
Amortyzacja 0,00 0,00
---
0,00
---
0,00
---
Aktywa 2 484,00 2 510,00
1,0%
11 847,00
372,0%
12 117,00
2,3%
Kapitał własny 2 187,00 2 176,00
-0,5%
11 650,00
435,4%
11 817,00
1,4%
Wartość księgowa na jedną akcję (w PLN) 0,05 0,05
-1,9%
0,11
115,4%
0,11
1,8%
Zysk netto na jedną akcję (w PLN) -0,00 0,00
---
0,00
---
0,00
100,0%