Edukacja-GIEŁDA - info.bossa.pl
2022.11.30, godz. 22:59
kontakt
COSMA
Kwartalne nieskonsolidowane
 2021-12-312022-03-312022-06-302022-09-30
Przychody ze sprzedaży produktów 0,00 0,00
---
0,00
---
0,00
---
Zysk (strata) na działalności operacyjnej -504,00 -16,00
---
-19,00
---
-88,00
---
Zysk (strata) brutto -505,00 -16,00
---
-19,00
---
-88,00
---
Zysk (strata) netto -505,00 -16,00
---
-19,00
---
-88,00
---
Amortyzacja 8,00 0,00
---
0,00
---
0,00
---
Aktywa 167,00 168,00
0,6%
155,00
-7,7%
159,00
2,6%
Kapitał własny -56,00 -72,00
---
-91,00
---
-178,00
---
Wartość księgowa na jedną akcję (w PLN) -0,01 -0,02
---
-0,02
---
-0,04
---
Zysk netto na jedną akcję (w PLN) -0,10 -0,00
---
-0,00
---
-0,02
---