Edukacja-GIEŁDA - info.bossa.pl
2022.11.30, godz. 22:11
kontakt
GIGROUP
Kwartalne nieskonsolidowane
 2021-12-312022-03-312022-06-30
Przychody ze sprzedaży produktów 45 637,00 44 823,00
-1,8%
43 088,00
-3,9%
Zysk (strata) na działalności operacyjnej -1 365,00 -7 538,00
---
-6 113,00
---
Zysk (strata) brutto -11 405,00 -11 735,00
---
94 266,00
---
Zysk (strata) netto -12 966,00 31 358,00
---
35 480,00
13,1%
Amortyzacja 1 347,00 1 019,00
-24,4%
1 020,00
0,1%
Aktywa 399 476,00 314 304,00
-21,3%
282 804,00
-10,0%
Kapitał własny -33 793,00 -2 435,00
---
33 045,00
---
Wartość księgowa na jedną akcję (w PLN) -0,51 -0,04
---
0,50
---
Zysk netto na jedną akcję (w PLN) -0,20 0,48
---
0,54
13,2%