Edukacja-GIEŁDA - info.bossa.pl
2024.04.23, godz. 15:17
kontakt
PAMAPOL
Półroczne nieskonsolidowane
 2020-06-302021-06-302022-06-302023-06-30
Przychody ze sprzedaży produktów 155 685,00 129 476,00
-16,8%
173 358,00
33,9%
144 292,00
-16,8%
Zysk (strata) na działalności operacyjnej 4 093,00 3 041,00
-25,7%
8 214,00
170,1%
-2 052,00
---
Zysk (strata) brutto 3 313,00 2 279,00
-31,2%
8 039,00
252,7%
-1 985,00
---
Zysk (strata) netto 3 005,00 2 029,00
-32,5%
3 909,00
92,7%
-1 630,00
---
Amortyzacja 2 911,00 2 658,00
-8,7%
2 735,00
2,9%
2 672,00
-2,3%
Aktywa 185 714,00 192 695,00
3,8%
231 702,00
20,2%
235 727,00
1,7%
Kapitał własny 117 985,00 121 474,00
3,0%
126 195,00
3,9%
125 799,00
-0,3%
Wartość księgowa na jedną akcję (w PLN) 3,40 3,50
3,0%
3,63
3,9%
3,62
-0,3%
Zysk netto na jedną akcję (w PLN) 0,09 0,06
-32,6%
0,11
93,1%
-0,05
---