Edukacja-GIEŁDA - info.bossa.pl
2022.11.30, godz. 22:00
kontakt
PAMAPOL
Kwartalne nieskonsolidowane
 2021-12-312022-03-312022-06-30
Przychody ze sprzedaży produktów 51 946,00 84 191,00
62,1%
89 167,00
5,9%
Zysk (strata) na działalności operacyjnej 1 121,00 3 447,00
207,5%
4 767,00
38,3%
Zysk (strata) brutto 859,00 2 753,00
220,5%
5 286,00
92,0%
Zysk (strata) netto 805,00 2 753,00
242,0%
1 156,00
-58,0%
Amortyzacja 1 374,00 1 345,00
-2,1%
1 390,00
3,3%
Aktywa 198 453,00 220 613,00
11,2%
231 702,00
5,0%
Kapitał własny 122 287,00 125 040,00
2,3%
126 195,00
0,9%
Wartość księgowa na jedną akcję (w PLN) 3,52 3,60
2,2%
3,63
0,9%
Zysk netto na jedną akcję (w PLN) 0,02 0,08
243,5%
0,03
-58,2%