Edukacja-GIEŁDA - info.bossa.pl
2024.02.27, godz. 11:30
kontakt
PAMAPOL
Kwartalne nieskonsolidowane
 2023-03-312023-06-302023-09-30
Przychody ze sprzedaży produktów 72 198,00 72 094,00
-0,1%
68 473,00
-5,0%
Zysk (strata) na działalności operacyjnej -712,00 -1 340,00
---
-1 086,00
---
Zysk (strata) brutto -1 716,00 -269,00
---
-1 045,00
---
Zysk (strata) netto -1 268,00 -362,00
---
-1 045,00
---
Amortyzacja 1 345,00 1 326,00
-1,4%
1 315,00
-0,8%
Aktywa 237 229,00 235 727,00
-0,6%
240 604,00
2,1%
Kapitał własny 126 161,00 125 799,00
-0,3%
124 754,00
-0,8%
Wartość księgowa na jedną akcję (w PLN) 3,63 3,62
-0,3%
3,59
-0,8%
Zysk netto na jedną akcję (w PLN) -0,04 -0,01
---
-0,03
---