Edukacja-GIEŁDA - info.bossa.pl
2022.11.30, godz. 20:31
kontakt
SYGNIS
Kwartalne nieskonsolidowane
 2021-12-312022-03-312022-06-302022-09-30
Przychody ze sprzedaży produktów 808,00 12 731,00
1 475,6%
4 142,00
-67,5%
5 701,00
37,6%
Zysk (strata) na działalności operacyjnej 18,00 4 299,00
23 783,3%
-2 050,00
---
934,00
---
Zysk (strata) brutto 6,00 4 255,00
70 816,7%
-2 093,00
---
939,00
---
Zysk (strata) netto -29,00 3 429,00
---
-2 093,00
---
1 167,00
---
Amortyzacja 196,00 234,00
19,4%
201,00
-14,1%
211,00
5,0%
Aktywa 52 372,00 51 064,00
-2,5%
48 470,00
-5,1%
75 030,00
54,8%
Kapitał własny 35 578,00 39 007,00
9,6%
36 914,00
-5,4%
38 081,00
3,2%
Wartość księgowa na jedną akcję (w PLN) 1,56 1,72
9,7%
1,62
-5,4%
1,67
3,1%
Zysk netto na jedną akcję (w PLN) -0,00 0,15
---
-0,09
---
0,05
---