Edukacja-GIEŁDA - info.bossa.pl
2023.12.05, godz. 20:25
kontakt
COMPREMUM
Kwartalne nieskonsolidowane
 2022-12-312023-03-312023-06-302023-09-30
Przychody ze sprzedaży produktów 10 647,00 23 508,00
120,8%
27 940,00
18,9%
80 468,00
188,0%
Zysk (strata) na działalności operacyjnej 246,00 1 791,00
628,0%
-957,00
---
3 992,00
---
Zysk (strata) brutto -37 976,00 358,00
---
-1 800,00
---
3 319,00
---
Zysk (strata) netto -37 728,00 278,00
---
-1 420,00
---
3 138,00
---
Amortyzacja 210,00 259,00
23,3%
40,00
-84,6%
158,00
295,0%
Aktywa 233 863,00 277 284,00
18,6%
266 448,00
-3,9%
329 157,00
23,5%
Kapitał własny 140 468,00 140 746,00
0,2%
139 326,00
-1,0%
142 464,00
2,3%
Wartość księgowa na jedną akcję (w PLN) 3,13 3,14
0,2%
3,11
-1,0%
3,18
2,3%
Zysk netto na jedną akcję (w PLN) -0,84 0,01
---
-0,03
---
0,07
---