Edukacja-GIEŁDA - info.bossa.pl
2022.05.22, godz. 16:03
kontakt
1SOLUTION
Kwartalne nieskonsolidowane
 2021-09-302021-12-31
Przychody ze sprzedaży produktów 35,00 42,00
20,0%
Zysk (strata) na działalności operacyjnej -14,00 -111,00
---
Zysk (strata) brutto 13,00 -85,00
---
Zysk (strata) netto 11,00 -92,00
---
Amortyzacja 3,00 12,00
300,0%
Aktywa 15 527,00 15 891,00
2,3%
Kapitał własny 12 492,00 12 405,00
-0,7%
Wartość księgowa na jedną akcję (w PLN) 0,80 0,80
-0,7%
Zysk netto na jedną akcję (w PLN) 0,00 -0,01
---