Edukacja-GIEŁDA - info.bossa.pl
2024.03.01, godz. 08:52
kontakt
1SOLUTION
Kwartalne nieskonsolidowane
 2023-03-312023-06-302023-06-302023-09-30
Przychody ze sprzedaży produktów 579,00 611,00
5,5%
1 190,00
94,8%
516,00
-56,6%
Zysk (strata) na działalności operacyjnej 272,00 256,00
-5,9%
528,00
106,2%
205,00
-61,2%
Zysk (strata) brutto 121,00 198,00
63,6%
318,00
60,6%
104,00
-67,3%
Zysk (strata) netto 126,00 200,00
58,7%
327,00
63,5%
104,00
-68,2%
Amortyzacja 4,00 4,00
0,0%
9,00
125,0%
4,00
-55,6%
Aktywa 21 134,00 18 979,00
-10,2%
18 979,00
0,0%
19 030,00
0,3%
Kapitał własny 14 654,00 14 637,00
-0,1%
14 637,00
0,0%
14 742,00
0,7%
Wartość księgowa na jedną akcję (w PLN) 0,42 0,43
1,4%
0,43
0,0%
0,43
0,7%
Zysk netto na jedną akcję (w PLN) 0,00 0,01
50,0%
0,01
0,0%
0,00
-50,0%