Edukacja-GIEŁDA - info.bossa.pl
2022.09.29, godz. 10:00
kontakt
1SOLUTION
Kwartalne nieskonsolidowane
 2021-09-302021-12-312022-03-312022-06-30
Przychody ze sprzedaży produktów 35,00 42,00
20,0%
36,00
-14,3%
322,00
794,4%
Zysk (strata) na działalności operacyjnej -14,00 -111,00
---
-80,00
---
211,00
---
Zysk (strata) brutto 13,00 -85,00
---
-53,00
---
169,00
---
Zysk (strata) netto 11,00 -92,00
---
-57,00
---
167,00
---
Amortyzacja 3,00 12,00
300,0%
7,00
-41,7%
7,00
0,0%
Aktywa 15 527,00 15 891,00
2,3%
18 322,00
15,3%
21 323,00
16,4%
Kapitał własny 12 492,00 12 405,00
-0,7%
12 348,00
-0,5%
12 512,00
1,3%
Wartość księgowa na jedną akcję (w PLN) 0,80 0,80
-0,7%
0,79
-0,4%
0,80
1,3%
Zysk netto na jedną akcję (w PLN) 0,00 -0,01
---
-0,00
---
0,01
---