Edukacja-GIEŁDA - info.bossa.pl
2022.07.07, godz. 10:44
kontakt
HYDRA
Kwartalne nieskonsolidowane
 2021-09-302021-12-312022-03-31
Przychody ze sprzedaży produktów 65,00 246,00
278,5%
169,00
-31,3%
Zysk (strata) na działalności operacyjnej -120,00 -358,00
---
-108,00
---
Zysk (strata) brutto -121,00 -359,00
---
-109,00
---
Zysk (strata) netto -121,00 -359,00
---
-109,00
---
Amortyzacja 0,00 0,00
---
0,00
---
Aktywa 1 362,00 1 387,00
1,8%
1 156,00
-16,7%
Kapitał własny 1 274,00 916,00
-28,1%
807,00
-11,9%
Wartość księgowa na jedną akcję (w PLN) 10,54 7,57
-28,1%
6,67
-11,9%
Zysk netto na jedną akcję (w PLN) -1,00 -2,96
---
-0,90
---