Edukacja-GIEŁDA - info.bossa.pl
2022.10.06, godz. 07:28
kontakt
ECO5TECH
Kwartalne nieskonsolidowane
 2021-12-312022-03-312022-06-30
Przychody ze sprzedaży produktów 3 490,00 1 228,00
-64,8%
3 795,00
209,0%
Zysk (strata) na działalności operacyjnej 1 556,00 693,00
-55,5%
155,00
-77,6%
Zysk (strata) brutto 1 555,00 681,00
-56,2%
161,00
-76,4%
Zysk (strata) netto 1 420,00 620,00
-56,3%
150,00
-75,8%
Amortyzacja 3,00 0,00
---
1,00
---
Aktywa 8 923,00 8 486,00
-4,9%
9 527,00
12,3%
Kapitał własny 6 553,00 7 169,00
9,4%
7 323,00
2,1%
Wartość księgowa na jedną akcję (w PLN) 1,21 1,33
9,5%
1,36
2,1%
Zysk netto na jedną akcję (w PLN) 0,26 0,12
-56,3%
0,03
-75,7%