Edukacja-GIEŁDA - info.bossa.pl
2024.07.21, godz. 19:35
kontakt
ECO5TECH
Kwartalne nieskonsolidowane
 2023-09-302023-12-312024-03-31
Przychody ze sprzedaży produktów 4 849,00 6 576,00
35,6%
724,00
-89,0%
Zysk (strata) na działalności operacyjnej 487,00 -562,00
---
-2 229,00
---
Zysk (strata) brutto 483,00 -563,00
---
-2 228,00
---
Zysk (strata) netto 91,00 -563,00
---
-2 205,00
---
Amortyzacja 3,00 3,00
0,0%
3,00
0,0%
Aktywa 10 477,00 14 018,00
33,8%
8 518,00
-39,2%
Kapitał własny 7 763,00 7 758,00
-0,1%
5 790,00
-25,4%
Wartość księgowa na jedną akcję (w PLN) 1,44 1,44
-0,1%
1,07
-25,4%
Zysk netto na jedną akcję (w PLN) 0,02 -0,10
---
-0,41
---