Edukacja-GIEŁDA - info.bossa.pl
2022.10.06, godz. 06:50
kontakt
VOOLT
Kwartalne nieskonsolidowane
 2021-12-312022-03-312022-06-30
Przychody ze sprzedaży produktów 874,00 519,00
-40,6%
66,00
-87,3%
Zysk (strata) na działalności operacyjnej -311,00 -20,00
---
-971,00
---
Zysk (strata) brutto -311,00 -21,00
---
-977,00
---
Zysk (strata) netto -311,00 -21,00
---
-977,00
---
Amortyzacja 0,00 0,00
---
0,00
---
Aktywa 7 536,00 7 316,00
-2,9%
6 233,00
-14,8%
Kapitał własny 6 081,00 6 060,00
-0,3%
5 082,00
-16,1%
Wartość księgowa na jedną akcję (w PLN) 0,72 0,72
-0,3%
0,60
-16,2%
Zysk netto na jedną akcję (w PLN) -0,04 -0,00
---
-0,12
---