Edukacja-GIEŁDA - info.bossa.pl
2022.05.22, godz. 10:16
kontakt
VOOLT
Kwartalne nieskonsolidowane
 2021-06-302021-09-302021-12-31
Przychody ze sprzedaży produktów 0,00 0,00
---
874,00
---
Zysk (strata) na działalności operacyjnej -8,00 0,00
---
-311,00
---
Zysk (strata) brutto 162,00 0,00
---
-311,00
---
Zysk (strata) netto 162,00 0,00
---
-311,00
---
Amortyzacja 0,00 0,00
---
0,00
---
Aktywa 9 303,00 9 303,00
0,0%
7 536,00
-19,0%
Kapitał własny 6 917,00 6 917,00
0,0%
6 081,00
-12,1%
Wartość księgowa na jedną akcję (w PLN) 0,82 0,82
0,0%
0,72
-12,1%
Zysk netto na jedną akcję (w PLN) 0,02 0,00
---
-0,04
---