Edukacja-GIEŁDA - info.bossa.pl
2024.06.17, godz. 22:45
kontakt
VOOLT
Kwartalne nieskonsolidowane
 2023-06-302023-09-302023-12-312024-03-31
Przychody ze sprzedaży produktów 32,00 19,00
-40,6%
41,00
115,8%
0,00
---
Zysk (strata) na działalności operacyjnej -193,00 -169,00
---
-290,00
---
-173,00
---
Zysk (strata) brutto -176,00 -168,00
---
-271,00
---
-173,00
---
Zysk (strata) netto -176,00 -168,00
---
-271,00
---
-173,00
---
Amortyzacja 0,00 0,00
---
0,00
---
0,00
---
Aktywa 4 070,00 3 659,00
-10,1%
3 385,00
-7,5%
3 172,00
-6,3%
Kapitał własny 3 683,00 3 515,00
-4,6%
3 243,00
-7,7%
3 071,00
-5,3%
Wartość księgowa na jedną akcję (w PLN) 0,44 0,42
-4,6%
0,38
-7,7%
0,36
-5,2%
Zysk netto na jedną akcję (w PLN) -0,02 -0,02
---
-0,03
---
-0,02
---